گیت چرخشی مدل H306 نصب شده در سنگپور

June 1, 2021
آخرین مورد شرکت گیت چرخشی مدل H306 نصب شده در سنگپور

این یک پروژه از چرخ گردان دروازه چرخشی مدل H306 ما است که در سنگپور نصب شده است.این یک مرکز خرید است، چرخ گردان با اسکنر کد QR یکپارچه شده است.